Bestyrelse

Formand

Bo Andersen tlf. 30 42 64 90
mail: danseforeningen1@gmail.com

Næstformand

Jens Pedersen tlf. 30 31 49 90

Kasserer

Merete Moss tlf. 27 35 81 72
Bestyrelsesmedlemmer

Ruth Zinkernagel tlf. 30 73 53 44
Elsebeth Kirkevang
Karen Ebak
Troels Jørgensen tlf. 40 19 36 92

Suppleanter:

Svend Erik Madsen
Annette Svensson

Revisorer:

Michael Madsen
Susanne Andersen

Revisorsuppleant:

Hanne Nielsen

 

 

 

Gå til top