Bestyrelse

Formand

Bo Andersen tlf. 30 42 64 90
mail: danseforeningen1@gmail.com

Næstformand

Jens Pedersen tlf. 30 31 49 90

Kasserer

Karen Ebak
Bestyrelsesmedlemmer

Ruth Zinkernagel tlf. 30 73 53 44
Elsebeth Kirkevang
Majbritt Deleuran tlf. 28 18 13 95
Troels Jørgensen tlf. 40 19 36 92

Suppleanter:

Merete Moos
Annette Svensson

Revisorer:

Michael Madsen
Kjeld Nielsen

Revisorsuppleant:

Hanne Nielsen