Bestyrelse

Formand

Bo Andersen tlf. 30 42 64 90
mail: danseforeningen1@gmail.com

Næstformand

Jens Pedersen tlf. 30 31 49 90

Kasserer

Karen Ebak
Bestyrelsesmedlemmer

Ruth Zinkernagel tlf. 30 73 53 44
Elsebeth Kirkevang
Majbritt Deleuran tlf. 28 18 13 95
Troels Jørgensen tlf. 40 19 36 92

Suppleanter:

Annette Svensson
Kurt Matzen

Revisorer:

Kjeld Nielsen
Merete Moos

Revisorsuppleant:

John Jørgensen